KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU I BLOGA http://jakuszczelnic.pl/

 Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA BESON ROBERT KOŁODZIEJCZYK, zwany dalej GRUPĄ BESON,adres: ul. 17 Stycznia, nr 90, lok. 5A, 64-100 Leszno.

Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.beson.pl; e-mail: iod@grupabeson.pl, telefonicznie pod numerem: +48 693 800 022 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy?

Korzystanie z Serwisu oraz Bloga http://jakuszczelnic.pl/ nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik może podać swoje dane osobowe w Materiałach, jakie zamieszcza w Serwisie lub na Blogu. Ponadto w niektórych przypadkach daną osobową jest adres e-mail, który może być podany przez Użytkownika.

Administrator uzyskuje dane osobowe wyłączenie od Użytkowników- z Materiałów i informacji, zamieszczonych przez samych Użytkowników.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Zamieszczając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża dorozumianą zgodę na ich upublicznienie oraz na ich przetwarzanie przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. A RODO).

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie Serwisu oraz Bloga poprzez umożliwienie Użytkownikom dokonywania wpisów i zamieszczania Materiałów w Serwisie oraz na Blogu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia materiału z Serwisu lub Bloga lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Cofnięcie zgody może być dokonane w dowolnej formie, w tym w formie e-mail.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie,
  • Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania) – możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
  • Prawo do bycia powiadomionym- masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych,
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?

Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, które nas obsługują, są to w szczególności: dostawcy usług hostingowych, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, kiedy firmy hostingowe mają swoją siedzibę za granicą.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.